MaranathaMedia.cz

Poučení ze Zapečeťujícího poselství z roku 1848

Vytvořeno Bře 17, 2020 Od Adrian Ebens v Adventistická historie
Přeložil JS
1,242 Přečtení

Originál článku zde.

Naše německá rodina studovala knihu od J. N. Loughborougha o tzv. Velkém druhém adventním hnutí. Objevili něco docela významného, co má pro nás význam. Toto pochází ze stránek 271-272 anglického vydání

Chaos národů v roce 1848

21. února 1848, kdy se dvořané francouzského Ludvíka Filipa Orleánského shromáždili kolem něj, on prohlásil: "Nikdy jsem nebyl usazen na trůnu říše pevněji, než dnes večer." V soumraku příštího večera, majíce na sobě „plášť hráškové barvy“, přestrojen za drožkaře, utekl z hradeb města Paříže a vyhledal útočiště kvůli svému osobnímu bezpečí. Příčinou této velké a náhlé změny je údajně výsledek jistého hnutí na jeho straně, které upřednostňuje papežské uzurpování, a které bylo urážkou jeho poddaných a jeho vojáků. Ten den dokončil v Paříži velkou vojenskou přehlídku francouzské armády; a když byly zbraně vojáků vyskládány, odešel do paláce, když tu najednou jakýsi malý chlapec vyskočil na dělo, mával tříbarevnou vlajkou a volal: „PRYČ S PAPEŽEM! PRYČ S PAPEŽEM!! “ Vojáci se k tomu volání přidali, ono rychle zachvátilo lidi nahoru a dolů po řadách, získávalo sílu, jak procházelo, dokud se k němu nepřipojilo volání: „A PRYČ S KRÁLEM!“ Za několik hodin byla celá Paříž scénou divokého zmatku. Vojáci se zbraněmi v ruce doprovázení davem se vrhli na královský palác. Ludvík Filip poté, co byl o tom zmatku informován, spěchal, aby pod přestrojením unikl.

Národy, které se zapojily do zápasu

Poprask a nepokoje ve Francii se rychle rozšířily do dalších zemí. Prusko, Hannover, Sardinie, Sicílie, Neapol, Benátky, Lombardie, Toskánsko a Řím zachytily stejného davového ducha. Během tří měsíců byla celá Evropa vyburcována a více než třicet říší a království bylo v největší nepořádku. Na ulicích byly páleny trůny, králové a císaři prchali a schovávali se kvůli strachu ze ztráty života. Politici předpovídali, že dojde ke všeobecné revoluci světových vlád. Mnoho adventistických duchovních, kteří dosud neslyšeli o poselství třetího anděla, viděli tento zmatek a předpokládali, že to musí být demonstrace národů za „bitvu onoho velkého dne Všemohoucího Boha“.

Objevení zapečeťujícího poselství

Právě v tento čas se adventisté sedmého dne dozvídali z Písma, že sobota čtvrtého přikázání byla znamením nebo pečetí živého Boha a že přišel čas na hlásání zapečeťujícího poselství ze Zjevení 10:1-4 a vymýšleli (vypracovávali) způsoby a prostředky, jak toto poselství dostat před zraky lidí. Zatímco se lidé sedmého dne připravovali na tuto práci, adventisté prvního dne říkali: „Jdete příliš pozdě se svým zapečeťujícím poselstvím, bitva onoho velkého dne a Pánův skutečný příchod jsou přímo u nás.“

Rozruch se najednou uklidnil

Asi o tři měsíce později se ten výbuch mezi národy utišil; nikoliv však vyřešením jejich křivd, ale způsobem, který ani sami novináři nedokážou vysvětlit. Horace Greeley z plátku New York Tribune o tomhle problému řekl: "Bylo pro nás velkým divem, co ten zmatek mezi národy tak náhle začalo;" ale je ještě větším zázrakem, co jej zastavilo. “


V poslední době, kdy naše malé stádce z celého světa studovalo charakter našeho Otce, povahu soudu a s tím je i spojené, jak přijímáme Boží pečeť skrze Ducha. Během několika posledních měsíců se připravujeme na to, jak budeme toto poselství více sdílet v rámci Programu biblického vzdělávání v USA a zahájení našeho programu knižního evangelismu a začátku veřejné evangelizace v souvislosti s tímto poselstvím.

Nyní to vypadá, že dveře se zavírají skrze zmatek a otřesy souvisejícími s tímhle koronovirem. Modleme se k našemu Otci, aby způsobil, že tyto aktuální události utichnou, abychom mohli převzít dílo, jež nám byla svěřeno. Musíme to udělat kvůli našemu milovanému Spasiteli. Tahle pravda je příliš vzácná na to, abychom ji mohli držet pro sebe, a my to víme.

Modleme se ráno a večer, v sobotu a o novoluní, a zejména během Svátku Pesach, ať ty věci vymizí, abychom mohli postupovat dále.

To zapečeťující poselství je nám nyní dáno:

1. Je to charakter našeho Otce, jak je zjeven v Jeho Synu.
2. Ke starému člověku přichází prostřednictvím služby smrti, neboli že tam, kde se rozhojnil hřích, tam bude mnohem víc rozhojněna milost.
3. Sobota plněji přinese Ducha, aby se dokončilo zapečetění.
4. Soud, který jsme učinili o našem Otci, nás pak bude soudit a my v tom soudu zvítězíme. Chvála Bohu!

Naleštěme si naše lampy, bděme a buďme připraveni