MaranathaMedia.cz

(Matouš 1:23) Bůh s námi

Vytvořeno Úno 15, 2022 Od Lynnford Beachy v Bohoslužba tomu Pravému Bohu
Přeložil JS
594 Přečtení

 

 ‚Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel‘, což v překladu znamená: ‚Bůh s námi.‘

Jak bylo uvedeno výše, Ježíš je od přirozenosti Bůh a když tu byl fyzicky přítomen před 2 000 lety, nebo když Jeho Duch žije v našich srdcích, tehdy je Bůh skutečně s námi. Nejen, že Syn Boží je s námi, když je Ježíš v našich srdcích, ale v Kristu je s námi také Jeho Otec, neboť

„neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou“ (2. Korintským 5:19, CSP).

Máme-li ve svém srdci Božího Syna, nemáme jinou možnost než mít „Boha s námi“. Nakonec Ježíš řekl:

„Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (Jan 14:23).

Ježíš je jediný způsob, jak mít Boha s námi. Je nepodstatné, zda slovo „Bůh“ v Matoušovi 1:23 odkazuje na Otce nebo Jeho Syna. Mohlo by to odkazovat na kterékoli z nich bez sebemenšího náznaku, že Bůh je nějaká trojice.