MaranathaMedia.cz

Co je to Božství?

Vytvořeno Zář 10, 2020 Od Brian Heckethorn v Bohoslužba tomu Pravému Bohu
Přeložil JS
1,203 Přečtení

originál článku zde

Možná jste vyrůstali celý život v církvi. Možná že ne. Možná jste chodili do školy spojené s vaší církevní denominací. Možná ne. Možná vás učitelé, profesoři nebo dokonce vaši rodiče naučili přemýšlet o Božství určitým způsobem a když si přečtete tento článek, možná se budete cítit trochu provinile; jako byste se obraceli zády k těm, kteří vás vyučovali, že Božství (Godhead) je Trojice (Trinity).

Neciťte se provinile.

Nemějte špatné pocity vůči svým rodičům, profesorům nebo komukoli jinému, ​​kdo vás mohl učit jinak, než jak to uvidíte zde. Upřímně řečeno; oni všichni chtějí, abyste vy byli v pravdě. Všichni chtějí, abyste měli větší šanci a příležitost být v nebi. Pamatujte, že Bůh přimhouří oko při nevědomosti. Soud se odehrává v závislosti na množství světla, které bylo dáno, a ne všichni lidé mají stejné množství světla. Tam, kde jeden může mít světlo na toto téma, jiný může mít světlo, o kterém možná nevíme. Takže neciťte se provinile. Místo toho pociťujte požehnání z toho, co se chystáte přečíst, a dovolte Slovu Božímu, aby se pro vás definovalo. Účelem tohoto článku je přiblížit nás ku poznání Boha skrze zjevení toho, kdy se staré věci stávají novými.

Tolik lidí si klade otázku: „Co je to Božství (některé překlady používají výraz Božstvo, angl. Godhead)?“ Nuže, odpověď je docela krátká a studie na Božství je stejně krátká jakbysmet. Nejprve otevřeme Boží slovo a s úctou požádáme o přítomnost Jeho Ducha, když přistupujeme k tomuto vážnému tématu.

Slovo Božství(o) je v anglickém překladu Bible krále Jakuba zmíněno pouze třikrát.

Po pořádku:

Skutky 17:29 (MPCZ) Jsme-li tedy v postavení Božího potomstva, nesmíme se domnívat, že to, co je Božské (Godhead), je podobno zlatu nebo stříbru nebo kameni, ryteckému výtvoru zručnosti a důmyslu člověka.

Římanům 1:20 (MPCZ) od stvoření světa se přece zřetelně vidí, jsouce podle učiněných věcí chápány myslí, jeho věci neviditelné: jeho navždy trvající moc i Božskost (Godhead); a to je činí neomluvitelnými:

Koloským 2:9 (MPCZ) Vždyť veškerá Plnost Božství (Godhead) tělesně sídlí v něm

Žádný z těchto textů nevysvětluje, co to Božství vlastně je. Potřebujeme Bibli, abychom vysvětlili, co se ona o tomto Božství snaží sdělit.

V Koloským 2:9 je řecké slovo theotes (θειότης) přeloženo M. Pavlíkem slovem „Božství“. Jeho doslovný překlad je „božství, božstvo (abstraktně)“ - Strongovo č. G2320. Toto slovo pochází z kořenového slova theos (G2316), což znamená „nejistá příbuznost; božstvo, zejména (s č. 3588) to nejvyšší Božstvo(í); obrazně úředník se soudní pravomocí, smírčí soudce; dle hebraismu, velmi: —X překračující, Bůh, božsky, směřující či obrácený k Bohu).

Strongův překlad Koloským 2:9 nám říká, že Božství znamená „nejvyšší božstvo(í)“ a že toto nejvyšší božství přebývá v „něm“. Když čteme v kontextu, vidíme, že to „v něm“ se mluví o Kristu.

Koloským 2:6 Jak jste tedy KRISTA Ježíše, Pána, přijali, choďte v něm…

Podívejme se na Římanům 1:20.

Římanům 1:20 od stvoření světa se přece zřetelně vidí, jsouce podle učiněných věcí chápány myslí, jeho věci neviditelné: jeho navždy trvající moc i Božskost (Godhead); a to je činí neomluvitelnými:

Můžeme velmi dobře uhodnout, kam tento verš směřuje, ale podívejme se na slovo v originálním textu.

V Římanům 1:20 je to řecké slovo identifikováno mírně odlišně jako thejotés (θειότης). Doslovný překlad je opět „božství (abstraktně)“ a pochází ze slova theios stejně jako v Koloským 2:9, ale je opět identifikováno mírně odlišně. Definice tohoto slova je však rozhodně jiná; bytost, „božský nebo podobný Bohu (podstatné jméno středního rodu, božství(o)): - božský, božství.

Vidíme tedy v Římanům 1:20, že slovo Božství znamená „božský nebo Bohu podobný“

Nakonec se podívejme na Skutky 17:29

Skutky 17:29 Jsme-li tedy v postavení Božího potomstva, nesmíme se domnívat, že to, co je Božské (Godhead), je podobno zlatu nebo stříbru nebo kameni, ryteckému výtvoru zručnosti a důmyslu člověka..

Zde to Strongovo slovo je theíos (θεῖος) a je definováno jako „božské (podstatné jméno středního rodu, božstvo): - božský, božství. Tato forma slova pochází z G2316 - theos ve smyslu „nejisté příbuznosti; božstvo, zejména (s č. 3588) to nejvyšší Božstvo; obrazně úředník se soudní pravomocí, smírčí soudce; dle hebraismu, velmi: —X překračující, Bůh, božsky, směřující či obrácený k Bohu).

Tato forma slova a jeho použití zde je ta stejná forma a použití ve 2. Petrově 1:3 a 2. Petrově 1:4 a byla definována jako „božská“.

2. Petrova 1:3 „jeho božská moc…“

2. Petrova 1:4 „…účastníky Božské povahy…“

Na základě toho, co jsme viděli v těchto třech textech a dvou podpůrných textech, jsme dospěli k závěru, že Božství (Božstvo) je:

1. nejvyšší Božstvo

2. božský

3. božský/boží (moc/ přirozenost či povaha)

Výraz Božství v samotné Bibli v kontextu jeho používání nenaznačuje, že by Božství definovalo tři samostatné jedince. To slovo vyjadřuje „nejvyšší, podobnou Bohu, božskou moc a přirozenost“, která je v Kristu Ježíši v kontextu použitých pasáží.

K naší úvaze bych chtěl přidat ještě jeden text. Podpůrný důkaz, že ona nejvyšší, Bohu podobná, božská moc a přirozenost je v Kristu Ježíši, jak je definováno v Bibli.

1 Kor 11:3 (MPCZ) Chtěl bych však, byste věděli, že každého muže hlavou je KRISTUS, hlavou ženy však muž a hlavou KRISTOVOU Bůh.

Hlavou Kristovou je Bůh. Bůh je hlavou Krista. Ta nejvyšší, Bohu podobná, božská moc a přirozenost Boha v Kristu. Tohle nedefinuje žádnou Trojici (resp učení o trojici). Jednoduše to definuje plnost moci a přirozenosti Boha, která se nachází v Kristu Ježíši.

Vnímání lidí toho, co definuje „Boha“, je přiměje věřit tomu, že „božství“ je jakási trojice bytostí jednajících v rámci Božího úřadu. Bible vykládá sama sebe a vykřikuje, že Božství je něco jiného.

Modlím se, aby vám tento článek přinesl požehnání.

Další informace v brožuře Od Božství ke trojici