Stáhnout knihu
Autor: Adrian Ebens
Vydáno: Kvě 08, 2019
Napsáno: Kvě 08, 2019
Počet stažení: 80

Ostatní jazyky

Afrikaans български език English Français Deutsch Српски Español Kiswahili

Obětní systém se svými obětinami zvířat, pokrmů a nápojů, to vše poukazuje na Ježíšovu životadárnou milost skrze Jeho dílo na kříži, a skrze Jeho přímluvnou službu na nebesích v náš prospěch.

Vyvstává otázka, v čem tkví důležitost všech oněch měrných jednotek, jako jsou váhy a míry mouky a oleje, a to množství zvířat? Pokud všechny tyto věci poukazují pouze na Ježíšovu smrt před 2000 lety, jak je možné, že se počty zvířat a obětiny pokrmů při každém náboženském setkání liší? Co to znamená?

Mohou se snad v těchto obětech a obětních darech nacházet lekce, které jsme přehlédli?

Zákon je ztělesněné evangelium a evangelium je vysvětlený zákon. Zákon je kořenem, evangelium vonným květem a plodem, které zákon přináší. Starý zákon osvětluje Nový a Nový zákon osvětluje Starý. Každý z nich zjevuje Boží slávu v Kristu. Oba obsahují pravdy, které tomu, kdo je opravdově hledá, budou stále zjevovat jejich nový, hlubší význam. Pravda, kterou Kristus ztělesňoval a kterou nám zjevil, je nezměrná. Kdo studuje Písmo, jako by nahlížel do studánky; čím více se do ní dívá, tím více si uvědomuje, jak je hluboká a jak se rozšiřuje. (Perly moudrosti, 64)

Ať se skrze světlo Starého zákona učíme o evangeliu víc. Nechť pijeme ze zdroje, a prohloubíme svou radost v evangeliu Krista.