MaranathaMedia.cz
Stáhnout knihu
Autor Adrian Ebens
Vydáno Čvc 07, 2019
Napsáno Čvc 07, 2019
Počet stažení 96

Ostatní jazyky

български език English Français Deutsch Español

Adventistické hnutí bylo postaveno na základech Zjevení 14:12 jakožto těch, kteří zachovávají přikázání Boží a víru Ježíšovu. Z těchto základů tato brožurka odhaluje propojení k pochopení Kristovy spravedlnosti, jež je se projevuje v poslušnosti všem přikázáním Božím.

Poselství z roku 1888 odhalilo nový vztah mezi zákonem a evangeliem, což učinilo možné porozumění a proto i naplnění Malachiáše 4:4 (nebo v některých překladech Mal 3:22):

Pamatujte na zákon mého otroka Mojžíše, který jsem mu dal na Chorébu, ustanovení a nařízení pro celý Izrael.