Stáhnout knihu
Autor: Adrian Ebens
Vydáno: Čvc 07, 2019
Napsáno: Čvc 07, 2019
Počet stažení: 72

Ostatní jazyky

български език English Français Español

Adventistické hnutí bylo postaveno na základech Zjevení 14:12 jakožto těch, kteří zachovávají přikázání Boží a víru Ježíšovu. Z těchto základů tato brožurka odhaluje propojení k pochopení Kristovy spravedlnosti, jež je se projevuje v poslušnosti všem přikázáním Božím.

Poselství z roku 1888 odhalilo nový vztah mezi zákonem a evangeliem, což učinilo možné porozumění a proto i naplnění Malachiáše 4:4 (nebo v některých překladech Mal 3:22):

Pamatujte na zákon mého otroka Mojžíše, který jsem mu dal na Chorébu, ustanovení a nařízení pro celý Izrael.