MaranathaMedia.cz
Vydáno Led 16, 2023
Počet stran 52
Počet stažení 152

Ostatní jazyky

English Español Kiswahili

"Já jsem vzkříšení a život. "Když poznáváme Krista a jeho lásku, je mezi námi království Boží. S Kristem se seznamujeme v kázáních, slyšíme o něm i v písních. Máme dostatek duchovního pokrmu. Svatební šat zhotovený za vysokou cenu, nabízí náš Pán každému zdarma. Kazatelé evangelia nás seznamují s Kristovou spravedlností, a ospravedlněním z víry, poukazují na zaslíbení Božího slova, možnost přístupu k Otci prostřednictvím Krista, působení Ducha svatého a opodstatněnou jistotu spasení. Mohl Bůh pro nás učinit ještě něco více? {CP 254.4; COL 317}

Jste pozváni do tohoto království, na toto vzácné místo zjevené v Kristu a volně přístupné každému muži, ženě i dítěti. Zvenčí není vidět, protože je duchovní, a mluví se o něm tichým hlasem. Člověk je k němu od přírody hluchý, slepý a vzpurný, ale díky Ježíši Kristu je nám otevřené. Přijdete na nebeskou hostinu?