MaranathaMedia.cz

Komu se zavazujeme k poslušné službě

Vytvořeno Zář 28, 2021 Od Alena Tichá v Události posledních dnů
639 Přečtení

VÍTE PŘECE, KDYŽ SE NĚKOMU ZAVAZUJETE K POSLUŠNÉ SLUŽBĚ, ŽE SE STÁVÁTE SLUŽEBNÍKY (OTROKY) TOHO, KOHO POSLOUCHÁTE – BUĎ OTROČÍTE HŘÍCHU, A TO VEDE K SMRTI NEBO POSLOUCHÁTE BOHA, A TO VEDE K SPRAVEDLNOSTI.             Řím. 6:16

          Co nám říká tento verš? Byli jsme stvořeni k tomu, abychom poslouchali a sloužili. Máme svobodnou vůli, takže si sami můžeme zvolit Pána, kterého budeme poslouchat, a kterému budeme sloužit.

          V čem nás tedy podvedl satan? V ráji

HAD ŽENU UJIŠŤOVAL: NIKOLI, NEPROPADNETE SMRTI. BŮH VŠAK VÍ, ŽE V DEN, KDY Z NĚHO POJÍTE, OTEVŘOU SE VÁM OČI A BUDETE JAKO BŮH ZNÁT DOBRÉ I ZLÉ.                  Gen. 3:4-5

          Jinými slovy jim ten zlý řekl, že se oni sami stanou svými pány, že nad sebou nebudou mít nikoho, kdo je povede. Vystačí si sami k tomu, aby věděli, co pro ně bude dobré a co zlé a budou si život řídit sami. Tím do nich zasel to veliké JÁ. Ale už jim neřekl, že bude on stát skrytý v pozadí a dávat jim instrukce, co mají dělat, že jim bude podsouvat myšlenky, a to tak rafinovaně, že si budou myslet, že přišli na něco úžasného, ve skutečnosti však tyto nápady povedou proti Boží moudrosti a jeho přikázání. Dobrou Boží myšlenku ukradne Bohu a k jejímu cíli povede špatnou cestou.

          Vždyť se stačí podívat do nedaleké minulosti. Jak byl nastolen komunistický režim? Tam byla nádherná myšlenka – myšlenka rovnosti. Na štěstí je zde Bůh, který po určité době začne lidem otevírat oči, až mnozí pochopí, že ta dobrá myšlenka vlastně nefunguje. A tak satan musí Bohu ukrást další dobrou myšlenku – svoboda. A znovu tomu lidé uvěřili, a tak svoboda byla nastolená. Ale už dnes se mnohým lidem otevírají oči v tom, že jsme svobodní, ale někteří jsou svobodnější. A najednou zde máme větší totalitu, než jakou vládli komunističtí vůdci. A dnes už vznikají po celém světě proti takovéto svobodě protesty. A tak brzy přijde nová dobrá a krásná myšlenka, které se lidé uchopí. Je třeba do toho všeho pozvat Boha. A lidé znovu naletí, protože se sice moci uchopí „Svatý otec“, ale žel, ne ten, který sídlí v nebesích.

NEBOŤ MNOZÍ PŘIJDOU V MÉM JMÉNU A BUDOU ŘÍKAT: „JÁ JSEM MESIÁŠ A SVEDOU MNOHÉ.    Mat. 24:5

          To všechno je ještě před námi, ale už je to ve velice blízké budoucnosti. Mnoho lidí se dá oklamat krásnými slovy, které však budou postrádat skutky.

KDYŽ VÁM ŘEKNOU: „HLE, JE NA POUŠTI!“ NEVYCHÁZEJTE. „HLE, V TAJNÝCH ÚKRAYTECH,“ NEVĚŘTE TOMU!      Mat. 24:26.

          Zde máme verše, které nám říkají, že dříve, než na tuto zemi přijde skutečný, pravý Mesiáš, zjeví se zde nejdříve mesiáš falešný. Ale tento mesiáš bude mít obrovskou moc, aby svedl velké množství lidí, vždyť

DOKONCE I OHEŇ Z NEBE NECHÁ PŘED ZRAKY LIDÍ SESTOUPIT NA ZEM.   Zj. 13:13.

          A kdo by nevěřil tomu, co vidí na své vlastní oči. Vždyť nevěřící lidé říkají: „Co nevidím, tomu nevěřím.“ Ale proč tomu neuvěří věřící, kteří to též budou vidět na vlastní oči? Protože oni znají svého Pána, který jim dopředu zjevuje, co se bude dít.

NEBOŤ VYVSTANOU LŽIMESIÁŠOVÉ A LŽIPROROCI A BUDOU PŘEDVÁDĚT VELIKÁ ZNAMENÍ A ZÁZRAKY, ŽE BY SVEDLI I VYYVOLENÉ, KDYBY TO BYLO MOŽNÉ. HLE, ŘEKL JSEM VÁM TO UŽ PŘEDEM.    Mat. 24:25

          Ten, kdo čte Bibli a hledá v ní, zná budoucnost – tu pravdivou ne tu lživou. Zná ji předem, a proto nemůže být sveden ani viditelnými zázraky, protože Ježíš nám dopředu řekl, že se budou dít a jak se budou dít a řekl nám i to, že za těmito zázraky bude stát satan, proto se nemusíme nechat svést. Ježíš je dobrý pastýř a jeho

OVCE JDOU ZA NÍM, PROTOŽE ZNAJÍ JEHO HLAS. ZA CIZÍM VŠAK NEPŮJDOU, ALE UTEČOU OD NĚHO, PROTOŽE HLAS CIZÍCH NEZNAJÍ.    Jan 10:4-5

          Víte, bratři a sestry, satan na konci času použije stejnou lež jako na začátku, jen s tím rozdílem, že ji úplně převrátí. Na začátku prvním lidem řekl, že když nebudou věřit Bohu a nebudou ho poslouchat, že

NEZEMŘOU. HAD ŽENU UJIŠŤOVAL: „NIKOLI, NEPROPADNETE SMRTI.“  Gen. 3:4.

A na konci času řekne, že ZEMŘOU všichni, kdo se nepodvolí jeho (satanovým) nařízením.

ROZKAZUJE OBYVATELŮM ZEMĚ, ABY POSTAVILI SOCHU TÉ ŠELMĚ, KTERÁ BYLA SMRTELNĚ ZRANĚNA MEČEM A PŘECE ZŮSTALA NAŽIVU. JE JÍ DÁNO, ABY DO SOCHY TÉ ŠELMY VDECHLA ROZKAZ, ŽE ZEMŘOU VŠICHNI, KDO PŘED NÍ NEPOKLEKNOU.    Zj. 13:14-15.

          Ježíš nám řekl:

ŘEKL JSEM VÁM TO NYNÍ PŘEDEM, ABYSTE POTOM, AŽ SE TO STANE, UVĚŘILI.  Jan 14:29

          A tak se vás, milí bratři a sestry ptám: Necháme se svést znameními a viditelnými zázraky, když nám Ježíš předem řekl, že za nimi bude stát satan? Nebo budeme věřit tomu, který nás volá jmény a miluje nás tak vroucně, že byl ochoten za nás položit svůj vlastní život?

Tuto otázku si musí zodpovědět každý sám.

Amen.