MaranathaMedia.cz

Jednoduchá pravda

Vytvořeno Srp 23, 2018 Od Adrian Ebens v Demaskování trojice
Přeložil JS
582 Přečtení

Původní článeček zde: http://maranathamedia.com/article/view/a-simple-fact

J. N. Andrews - 1855
Takzvané učení o Trojici bylo do církve zavedeno Nikajským koncilem v roce 325 n.l. Tato doktrína devastuje osobnost Boha a Jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Tento neslavný krok (opatření), skrze nějž bylo učení vnuceno církvi, a jenž se objevuje na stránkách církevních dějin, by mohl právem způsobit každému věřícímu v tuto doktrínu, že se začervená. J. N. Andrews, Třetí andělské poselství(1855) str. 54.3

Ellen Whiteová - 1905
Nemáme přijímat slova těch, kteří přicházejí s poselstvím, jež je v rozporu se zvláštními body naší víry. Oni nashromáždí hromady Písma a nakupí je jako důkaz ohledně svých prosazovaných teorií. To se dělo znovu a znovu během posledních padesáti let. A zatímco Písmo je Božím slovem a má být respektováno, tato aplikace Písma - pakliže takováto aplikace pohne byť jedním pilířem základů, které Bůh držel těchto padesát let - je obrovskou chybou. Ten, kdo takovou aplikaci provede, ten nezná nádhernou ukázku Ducha svatého, který dal moc a sílu minulým poselstvím, jež přišla k Božímu lidu. - Kažte Slovo, str. 5. (1905.) {CW 32.2}

Pro ty, kteří mají uši