MaranathaMedia.cz

(Ef 4:30) Kdo je zarmoucen?

Vytvořeno Úno 01, 2022 Od Lynnford Beachy v Boží Syn
Přeložil JS
637 Přečtení

A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. (CSP)

Někteří tvrdí, že Boží Svatý Duch může být zarmoucen, a tudíž to musí být nějaká samostatná osoba. Tohle však není nevyhnutelný ani logický závěr. Daniel napsal:

„Můj duch, můj, Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou.“ (Daniel 7:15, CEP).

Danielův duch byl zmatený, přesto pochybuji, že by byl někdo ochoten naznačovat, že Danielův duch byl nějakou osobou oddělenou a odlišnou od Daniela.

Efezským 4:30 ve skutečnosti ukazuje, že Duch svatý patří jisté Osobě. Text říká: „...Ducha svatého Božího“. Duch svatý je Duch Boží, je to vlastní Duch Boha. Překladatelé se rozhodli přeložit πνευμα το αγιον v tomto verši jako „Duch svatý“ s malým písmenem „svatý“, i když přesně tento řecký výraz je v NZ použit 18krát a vždy byl překládán jako „Duch Svatý“. Tento verš ukazuje, že výraz „Duch Svatý“ není jménem osoby, ale popisem Ducha Božího. Anglické slovo „Ghost (přelud, fantom)“ je špatným překladem řeckého slova πνευμα (pozn. překl. platí pro anglické překlady). „Duch“ je mnohem lepší překlad, který se vyhýbá nebiblické představě o beztělesném duchu mrtvé osoby. Bible říká:

„Mrtví nic nevědí“ (Kazatel 9:6).

Slovo „svatý“ je přídavné jméno k popisu Božího Ducha.

Stejně jako ten znepokojený (zhrozený) duch Danielův nebyl nějakou oddělenou osobou, svatý Duch Boží není jakousi osobou, jež je od Boha oddělena.