MaranathaMedia.cz

Zpráva ze setkání sponzorů IIWO ohledně propuštění Garyho Kenta

Vytvořil(a) Čvn 05, 2017 Od Adrian Ebens v Problémy v CASD
Přeložil JS
690 Přečtení

Originál článku publikován 27. května 2017.

Aktualizováno a rozšířeno 29. května. Toto bylo poskytnuto svědky, kteří byli na setkání

Skupina zhruba 300 dárců se shromáždila v sídle organizace It Is Written Oceania Conference na Zlatém pobřeží dne 27. května, aby vyslechla důkazy, proč byl kazatel Gary Kent propuštěn. Před zasedáním začali dárci organizovat podání petice na vedení Jiho-Pacifické Unie za Garyho znovu dosazení do funkce. Oni měli v plánu odmítnout, aby byly provedeny jakékoliv dary pro potřeby "víkendového fondu". 

Skupina dárců sestavila transparent, na kterém bylo napsáno "Přiveďte kazatele Garyho Kenta nazpět" a který měl dále asi 8 poselství od různých partnerů, kteří na události byli a přáli Garymu vše dobré a doufali, že zůstane silný a bude pokračovat v Božím díle.

http://maranathamedia.com/images/articles/Protest-Picture-at-IIWO-Funder-Raiser.jpg

Sobotní setkání zůstaly relativně klidné ve srovnání s tím, co se stalo po západu slunce od 18:30 do 20:30. Večerní program začala tím, že jeden ze čtyř vedoucích vystoupil na jeviště a četl něco z jakéhosi právního dokumentu ze svého telefonu: "Nedáváme povolení k jakémukoli nahrávání videa, tajným zvukovým záznamům skrze iPhony nebo jiná zařízení, a chystáme se vypnout vysílání živého přenosu do sociálních médií, takže každý, kdo by se chtěl naladit zpět, může tak učinit v 8:30 zítra ráno." Celá atmosféra začala být napjatá; různí lidé mezi sebou mumlali o fámách a slova jako "Přesilovka" se často uváděla v souvislosti s důvodem, proč byl Gary odejit "silou". Kazatel G. Townend se pokusil zahájit setkání humorným příběhem, aby se pokusil odlehčit náladu, ale publikum z toho nemělo nic. Jedna osoba v místnosti hlasitě řekla, že je mu jeho příběh ukradený. Další osoba řekla:  "Museli jsme v žaludku "trávit" tvé výplody celý den!" Různí lidé v davu provokovali a hlasitě se dotazovali čtyřech vedoucích, kteří byli vpředu. 

http://maranathamedia.com/images/articles/iiwo-panel-1.jpg

Vedoucí Unie prohlásili, že mohou říkat jen některé věci, které "nebyly" důvodem, proč byl kazatel Gary Kent propuštěn. Řekli však, že toto propuštění není spojeno se žádným sexuálním zneužíváním. Vzhledem k tomu, že atmosféra v místnosti se trochu napjala, někdo napsal otázku na kus papíru: "Bude v blízké budoucnosti Gary Kent schopen pokračovat ve více proslovech (schůzkách), které si již dříve zarezervoval ve sborech jako kazatel nebo církevní služebník?" A vedení řeklo davu, že uvažují o stavu pověření kazatele Kenta, protože v současné době se děje roční přezkoumání. Lidé prosili, aby jeho pověření zůstaly, protože akce, na kterých odsouhlasil mít řeč, jsou důležité a také řekl, že zajisté je přivedení lidí k Ježíši důležitější než drobný problém v práci. Dav nebyl šťastný, že neodpověděli na tuto otázku; vůbec totiž nepotvrdili, zda mu umožní ponechat si pověření.
 

http://maranathamedia.com/images/articles/iiwo-panel-2.jpg

Vedení neposkytlo žádný podstatný důkaz, který by oprávňoval přijaté rozhodnutí. Bylo tam hodně diskuzí ohledně ochranné známky, významným finančním partnerem byl předložen jakýsi úřední dokument, který říkal "Organizace „It Is Written Interantional“ podala žádost o navrácení ochranné známky regionální organizace „It Is Written Oceania“ na zvláštní žádost Jennifer Whiteové. "A ohledně tohoto dokumentu vyhověl kazatel Townend takto: "Nevím o jakékoliv takovém dokumentu, je mi líto" a dav na vedoucí pískal. Ten samý muž také předložil oficiální dokument, v němž uvedl, že propuštění kteréhokoli řečníka regionální organizace „It Is Written Oceania“ muselo být nulováno a vetováno organizací „It Is Written International“ a že to nikdy nebylo provedeno, protože ty série událostí, které vedly k propuštění kazatele Garyho Kenta byly ukvapené a přinejhorším podezřelé. Na tuto otázku, kazatel Townend vůbec neodpověděl.

Jeden starší pán uvedl, že vzal hromadný dopis, který byl rozeslán emailem všem partnerům / sponzorům pro vysvětlení toho, že kazatel Gary Kent byl propuštěn. Vzal dopis příteli, který byl právníkem specializujícím se na pomluvy, a tento právník uvedl, že Gary Kent by je měl žalovat za částku mezi 5 až 7 miliony dolarů.
Po otázkách z pléna napjatá atmosféra pokračovala, mnoho otázek nebylo plně zodpovězeno. Na pódium přišli tři sponzoři na žádost čtyř vedoucích z jeviště a posadili se vedle vedoucích, aby pokládali otázky.

Když vidíte obraz Ježíše za jevištěm a uvažujete o náladě během tohoto setkání, to dělá celou situaci zdánlivě úzkostnou, že čtyři muži mohou sedět na jevišti a poslouchat žádosti sponzorů, kteří celý projekt financují, a přesto sponzory ignorovat. Navzdory modlitbám kazatele Townenda a ostatních vedoucích, jejich srdce v tuto chvíli neměla pravdu a to bylo jasné. Zdá se, že Unie nedokáže poskytnout platný důvod, aby dárce z nadace uspokojila. Smutné je, že mezi některými přítomnými sponzory byl negativní postoj vůči vedení Unie a tento duch - nikoli podobný Kristu - způsobí, že kazatel Gary Kent bude sklíčený.

Ta noc pokračovala a ve více etapách kazatel Townend poukazoval na publikum hanlivými termíny jako "Vy lidé "a hrál si na oběť, když říkal "Vím, co chcete, vy lidé vy ... Vím, co tu opravdu chcete; viděl jsem vpředu transparent s nápisem "Přiveďte Garyho Kenta nazpět. Nejsem si jistý, jestli jsem to měl vidět, ale viděl jsem to ",a tento postoj ještě víc podpořil negativitu v místnosti. On také prohlásil, že se učil a hledal dlouho a tvrdě do pozadí velkého Businessu a načetl toho hodně o podnikání. Což však u diváků žádný pocit důvěry ani naděje v něj nevzkřísilo.

Znesváření z tohoto setkání zůstává viditelné, zdálo by se však, že z hlediska podpory obdrží Unie značný finanční zásah. Byla položena otázka: "Je možné obdržet plné refundace za naše sponzorské dary?" A pak zazněl dotaz: "Můžeme vidět přehled, skrze zvednutí ruky, kdo by chtěl, aby jejich dary byly vráceny a téměř celá místnost zvedla ruce do vzduchu, nejméně tři čtvrtiny lidí. Kazatel Townend přednesl jméno někoho dalšího, kdo v té době nebyl přítomen v místnosti a řekl, že pokud by lidé chtěli vrátit peníze, měli by kontaktovat tuto osobu. Byl to chabý pokus o diplomacii, jejich výmluva, že prostě "tento návrh je stále v hře, je to stále v diskusi, ale nemůžeme se k tomu vyjádřit," to davu lidí nestačilo jako odpověď na několik otázek. Zůstává vidět obrázek, jak moc setrvačnosti (síly) tato skupina shromáždila v napřímení toho, na čem si umínili, že je úplná nespravedlnost vůči Gary Kentovi. 

Tím, že pánové z Unie odmítli odůvodnit toto zdánlivě neoprávněné propuštění na základě předložených dokladů, celá situace půjde i nadále do spirály a církev bude rozdělena kvůli tak malé záležitosti. Akce skončila tím, že kazatel Townend řekl, že kvůli letu na Fidži opravdu potřebuje odejít a tudíž nemůže odpovědět na žádné další otázky. To se nesetkalo s vřelým přijetím. Předtím, než odešel, vyhrkl několik dalších odpovědí na otázky, které byly vynuceně vyřčeny a krátkou modlitbu. Poslední otázka byla: "Můžeme právě teď získat úplné potvrzení, že pověření kazatele Garyho Kenta setrvají?" A on řekl: "Ne, to nemohu říct, jak jsem již řekl, dosud se o tom diskutuje."

Navzdory negativitě a nepřátelství při mnoha příležitostech se lidé postavili a vyslovili poděkování úřednictvu za jejich práci a příspěvky, a stejně tak vyslovili modlitby za ně a za dav. I hodně pozitivity se šířilo, byly vyslyšeny některé velmi upřímné prosby a výroky týkající se pověsti Garyho Kenta a zaručení se za jeho činy v minulosti, což se u mnoha z úřednictva setkalo s jednoduchými slovy: "Slyšíme, co říkáte", a u lidí - ti zase mumlali "Ano, ale uděláte s tím něco? "

Modlíme se, aby pastor Kent dokázal uklidnit ty, kteří se snaží pomoci jemu i vedení Unie církvi netrvat na tom (odstoupit od toho), co dárci evidentně považují za velmi špatné rozhodnutí, což je v rozporu s konkrétními právními dokumenty a ohledně kterých nebylo dáno žádné rozumné vysvětlení. Dárci jednoznačně chtěli odpovědi, přičemž ani jedna nebyla dána.
Tohle bude velmi kamenitá cesta pro Jiho-Pacifickou Unii, pokud budou i nadále v marné chamtivosti mrhat možnostmi kvůli osobnímu zisku namísto poučení a růstu k lepším dnům.

Těsně předtím, než kazatel Townend odešel, jeho konečná dohoda byla, že tři partneři na jevišti, kteří kladli dotazy, se stanou takříkajíc styčným kontaktem mezi úřednictvem Unie a sponzory. Kazatel Townend měl za to, že to bude znamením dobré víry a že mezi nimi bude vytvořena důvěra, že tito nezaujatí jedinci budou dodávat informace ve všech záležitostech týkajících se propuštění kazatele Garyho Kenta a to pak budou moci předávat dál. Kazatel Townend pak prohlásil, že asi týden nebude v kontaktu a další kroky k vyřešení této záležitosti budou muset počkat, nebo by je mohl vyřešit po telefonu. Konečná otázka byla: "Můžeme právě teď dostat úplné potvrzení, že kazateli Gary Kentovi pověření zůstanou?" A on řekl: "Ne, to nemohu slíbit, jak jsem již řekl, je to ještě v diskusi." Pak vyběhnul (Měl let, který měl chytit) a diskuse pokračovaly.

Několik hlasovacích opatření bylo provedeno poté, co odešel. Řečník poukázal na to, že každý Sponzor v místnosti byl podílníkem IIWO, protože jejich dary jsou jedinou formou financování IIW a že tudíž mají hlas při rozhodování. A tak po dobu 30 minut byly prováděno několikanásobné opatření (hlasování), přičemž jako způsob rozhodování byly použity "zvednutí rukou" a "ukázka opozice".

Jedno hlasování bylo učiněno takové, že kvůli neúspěchu navrácení oné ochranné známky organizaci "It Is Written International" to byla to přímá ukázka opozice. Stejně tak jako nekonzultování s organizací "It Is Written International" při propuštění kazatele Garyho Kenta, a tak bylo přijato hlasování o nedůvěře, na něž tři čtvrtiny lidí v místnosti zvedlo ruce. Později byl poslán dokola papír, aby se podepsali všichni, kteří si přejí, aby byl hlas o nedůvěře schválen a oficiálně uznán do budoucna. Trvalo 20 minut, než lidé v místnosti vyplnili tyto papíry, protože byly provedeny další hlasovací opatření. Po dohodě o hlasování o nedůvěře současné administrativě začali proces výběru nové a stávající administrativy. Byly představeny strategie, byla předložena jména, bylo předloženo druhé hlasování pro 8 jmen napsaných na tabuli a 5 z těchto jmen obdrželo dostatečný počet hlasů, kteří mohli přicházet v úvahu pro oněch 5 volných pozic, jež byly v administrativě k dispozici. Později bylo odsouhlaseno druhé hlasovací opatření, aby "usadilo" předchozího hlasování a aby se pokračovalo jindy a diskutovalo se o vhodných možnostech jednoho člena administrativy, který v příštích čtyřech letech odchází do důchodu, aby se tak postupně zavedla nová administrativa, nebo aby tato hlasování šla k ledu dokud nenastane další oznámení. Ohledně tohoto oznámení bylo navrženo, že každý měsíc se bude konat schůze. Navzdory negativitě a nepřátelství se při mnoha příležitostech lidé postavili a vyslovili poděkování úřednictvu za jejich práci a příspěvky, a stejně tak vyslovili modlitby za ně a za obecenstvo.