MaranathaMedia.cz

Promíchávání a otřesy - květen 2017, Zpravodaj

Vytvořil(a) Kvě 25, 2017 Od Adrian Ebens v Zpravodaj
Přeložil JS
812 Přečtení

Anglický originál publikován 19. května 2017 

V tomto vydání zpravodaje:

Promíchávání a otřesy
- Přímé přenosy Life Stream 2017
- Postoj Daniela Mesy
- Rachot v církvi ASD v Austrálii
- Náš Milující Milosrdný Otec
- Série přednášek Únik z Pentagonu (pětice) Lží
- Program školení pro evangelizaci v USA.
- Setkání v Evropě
- kolekce kázání ve formátu MP3
 

Minulý týden odhalil hodně aktivity mezi Božím lidem, církví a světem. Minulý měsíc se naše skupina věřících v Austrálii shromáždila na svátek Přesnic a jaký to byl skvělý zážitek. Poselství, radost a klid, který byl společně prožit, byl přímo předchutí nebes. Někteří se zmiňují o tom, že se stále vznáší z daru Ducha, který v té době přišel. Když jsme se shromáždili bylo nám připomenuto, že Přesnice nám nabízí třiceti-násobné požehnání Ducha ve vztahu k týdennímu Sabatu (sobotě). Kapitoly 28 a 29 z knihy Numeri poskytují podíly mouky a oleje smíchaných dohromady, aby se vyrobil chléb, který je symbolem přítomnosti Krista. Podívejte se na knihu Živý chléb z nebe pro více podrobností a / nebo se podívejte na prezentaci

Měli jsme hosty z Číny, Jižní Afriky, USA, Kanady, Německa, Nizozemska a Thajska, stejně jako několika míst z Austrálie. Celkem tam bylo přítomno asi 80 lidí. Pro některé to byl jejich první svátek a nevěděli, co očekávat. Pro mnohé stále existuje strach z řady rituálů a obřadů, které musí být vykonávány, aby se Bůh uspokojil, ale pro ty, kteří poznali Pána nad Sobotou, ti vědí, že svátky jsou zvětšeninou (rozšířením) daru Ducha. Svátky jsou Sobotou (šabatem) v ještě větší plnosti. Zvu vás, abyste si přečetli svědectví jedné drahé sestry, která poprvé přišla na slavnost svátků.

Vzpomínky ze slavnosti svátků Přesnic ve Widgee

Byla to taková radost, naslouchat různým přednáškám a zvláště svědectvím o tom, jak Pán vedl životy lidí. Během svátku jsme v týdenní Sobotě měli křest a několik lidí předstoupilo s velikou radostí, aby byli pokřtěni. Bylo mi ctí a výsadou, že jsem mohl pokřtít bratra Louise Hofmeyra z Jižní Afriky. Tichého a vlídného muže s hlubokým přesvědčením pro pravdu. Bylo požehnáním, že s ním trávím čas a naslouchat, co říká. 

baptism-prhofmeyr.jpg

Byli jsme schopni strávit několik hodin ve společné diskusi o plánu spasení, smlouvách a Božím charakteru. V letošním roce se velmi těším na návštěvu bratří v Jižní Africe a na to, že budu pracovat po boku bratra Hofmeyra. Měli jsme 7 vzácných duší, kteří vešli ve křest v požehnaném jménu Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele.

Vedle nádherných Svědectví jsme měli několik důležitých přednášek o knize Daniel, Zjevení, ustavičná oběť a 2520. Tato poselství ukázaly důležitost 2300 dnů, ustavičné oběti a 2520 v tom, že potvrzují Věčnou Smlouvu. Odhalili také některé z kritických důvodů, proč po roce 1844 ustala časová proroctví z Daniele a Zjevení. Široce rozšířená opětovná aplikace časových proroctví z principu "rok za den" na "den za den" je ve válce s pilíři půlnočního volání. Je jistotně pravda, že historie se opakuje, ale to neplatí o opakování časových období, o kterých anděl jasně řekl, že už nebudou existovat. Náš tým starších zde v Brisbane a ti, kteří se rozhodli spolupracovat s námi, se ohledně našeho prorockého poselství cítí bezpečně pouze tehdy, buduje-li se na pevné platformě, která byla dána našim průkopníkům. Krok, který mnozí zaujímají v novém uplatňování principů "den za den", je sestupování z této platformy a jsou tak vystaveni velkému nebezpečí. 

Měli jsme také dvě přednášky o důležitosti správných metod studia Bible podle Millerových pravidel výkladu.

Řádek za řádkem 
Hrnce, nádobí a Millerova pravidla výkladu

Po báječném období osvěžení, které jsme zažívali, se nyní těšíme na čas Letnic, kdy je zaslíbeno další z určených časů coby osvěžujícího období, kdy nám Pán posílá Ducha Ježíše ve větší míře. 

- Přímé přenosy Life Stream 2017
Z počátku tohoto roku vysíláme naše bohoslužby živě skrze YouTube. Byli jsme požehnáni tím, že se k nám připojila spousta lidí a připojili se k rodině místní domácí církve (sborečku) v Brisbane. Během těchto sezeních byla sdílena některá důležitá poselství, která dále rozšiřují materiál série Únik z Pentagonu Lží. Zde můžete nalézt sbírku videí

- Přímé přenosy Life Stream 2017

Můžete se přihlásit k odběru našeho kanálu YouTube, abyste měli aktuální informace a také měli přístup k odkazům na živý přenos z domovské stránky služebnosti Maranatha Media. Náš živý přenos nebude fungovat, dokud Lorelle (moje žena) a já budeme v zámoří. Naše setkání budou přenášeny ze sídla služebnosti Talking Rock Sabbath Chapel.

- Postoj Daniela Mesy
Během našeho času v době Přesnic jsme se dozvěděli, že další vysvěcený kazatel církve adventistů sedmého dne vystoupil na veřejnost, aby hlásal pravdu o Otci a Jeho jednorozeném Synu. On  vytvořil několik vynikajících videí na téma Otec a Syn, která doporučujeme, abyste shlédli a sdíleli. Můžete kontaktovat a podpořit Daniela skrze stránky http://www.jesusorbarabbas.com/ - Prosím, modlete se za Daniela a lidi, kteří s ním pracují. Vyjádření jeho přesvědčení již vyvolalo reakci. Je smutné, že kazatel Stephen Bohr a služebnost Secrets Unsealed se od Daniela distancují a vyjadřují své přesvědčení způsobem, který popírá Otce a Syna. Mnozí z nás měli naději ohledně kazatele Bohra po jeho vynikajícím kázání nazvaném Riziko věčné ztráty - Modleme se za kazatele Bohra a jeho služebnost Secrets Unsealed, cena za popření zplozeného Syna Božího je vysoká a modlíme se za to, že to přehodnotí a budou následovat postoj Daniela Mesy a budou ctít toho pravého Boha a Jeho Syna. 

Rachot v církvi CASD v Austrálii

Před pár dny jsem dostal e-mail od služebnosti It Is Written (česky Psáno jest) pro oblast Oceánie, jenž naznačuje, že ředitel a přednášející Gary Kent byl propuštěn ze Své pozice a to z důvodu toho, co bylo vyjádřeno jako "porušení jeho zmocněneckých povinností". Mezi Jiho-Pacifickou unií služebností It is Written existuje poslední dobou napětí a tyto nedávné akce naznačují velmi závažný problém. Gary Kent byl velmi oddaný a pracovitý dělník při sdílení adventistického poselství. Rodiče mojí ženy měli několikrát příležitost se vydat s bratrem Kentem do Ruska a shledali, že to byla radost s ním pracovat. Je laskavý a velmi oddaný. Tento nedávný průběh událostí, který se mimo jiné zdá být proveden ve velkém spěchu, naznačuje vážný problém. Podle mého současného zkoumání této záležitosti se nezdá, že by existovaly nějaké aktuální důkazy, jež by vyžadovaly takovou reakci. [Dostal jsem tento dopis s odpovědí od nadace It is Written Partners] Dostal jsem potvrzené zprávy, že bratrovi Kentovi byly v kterémkoliv sboru adventistické církve zamítnuty návrhy na provedení kázání. Bratr Kent má v této církvi velkou podpůrnou základnu a pokud tato církev nemůže prokázat náležitý důvod k tak drastickému jednání, potom ona utrpí ztrátu důvěry tisíců svých členů. Napsal jsem vedoucím představitelů církve, že informace musí být k dispozici, aby členům ukázaly, proč byly tyto akce přijaty. Ve stejné době se chystá v Australské unii k bouřce ohledně situace, kdy jistý adventistický pastor zasílá otevřené dopisy vedoucím, členům a dalším zainteresovaným stranám ve věci produkce videozáznamu seriálu pod názvem Big Questions (Velké otázky). Tvrdí se, že minimálně více než čtvrt milionu australských dolarů bylo vzato a použito k osobnímu obohacení. Ostatní zdroje mi naznačily, že toto číslo je něco přes půl milionu dolarů. Byl jsem smutný, když jsem si přečetl, že autor dopisu předal veškeré důležité informace světoznámým médiím, která jsou nyní připravena vystavit tento skandál světu, pakliže by se Unie měla hloupě rozhodnout, že bude pokračovat a tuto video sérii vydá. Aby toho nebylo málo, existuje řada případů, které probíhají v Královské komisi (veřejný soudní tribunál ve státech monarchie) proti sexuálnímu zneužívání v církvi adventistů sedmého dne. Dostal jsem informace o této situaci z první ruky od otce jedné z těchto obětí takovéhoto zločinu. Tohle rozhodně nejsou informace, které bych vyhledával. Toto shledávám velmi zneklidňující, když se dozvídám o všech těchto událostech, protože adventistickou církev mám rád a vidím, že tyto události přinesou zpustošení adventistické církvi v Austrálii. Prosím všechny, aby se modlili za zdejší (australské) vedoucí církve. Modlete se, aby měli odvahu činit pokání z čehokoliv, co bylo špatně učiněno a aby se vypořádali s oním podvodem, který se podle všeho uskutečnil - přičemž se tak stalo z dolarů stovek tisíc plátců desátků. Bylo by velmi smutné říci, že "dobře jim tak". Náš postoj je ten, že své bratry v adventistické církvi máme rádi, radujeme se, že mnozí podobní bratru Kentovi hlásají pravdy o Sobotě, o druhém příchodu a o trojandělském poselství podle svých nejlepších schopností. Tyto události přinesou velké tříbení. Všichni jsme hříšníci a děláme chyby, takže si nepřejeme mít názor (postoj) "svatější  než vy", ale raději chceme být ti, kteří "plačí mezi předsíní a oltářem" (Joel 2:17) a kteří prosí o milosrdenství z nebe pro nás všechny. Načasování současných aktuálních událostí je zajímavé ve světle skutečnosti, že to bylo právě před 37 lety, kdy adventistická církev "přibila na kříž" Zplozeného Syna skrze svých 27 věroučných článků. Naplní (setkají, splní) se tyto činy v katastrofě o 40 let později, stejně jako když Jeruzalém trpěl v rukou Říma 40 let poté, co byl skutečný Syn Boží ukřižován? Jak já se modlím, aby tomu tak nebylo. Nesmíme však zapomenout, že činy mají důsledky a popření Otcova Syna znamená, že Kristův Duch byl vypuzen z chrámu adventismu. Bez pokání za tyto činy bude tento chrám ponechán opuštěný. Pamatujeme na Danielovu modlitbu a žádáme našeho Otce v nebi, aby nám odpustil, kvůli tomu, že jsme se obrátili proti Jeho Synovi a Jeho přikázáním - především tomu prvnímu přikázání, které říká, že nemáme mít jiné bohy kromě toho jednoho pravého Boha. Bylo by snadné číst tato slova a myslet si, že jsem proti této církvi, ale nejsem. Miluji tuhle církev a všechny své bratry v ní. Chci, aby každý člověk, s kterým jsem měl radost pracovat, byl spasen. Nechci, aby byl někdo podveden a ztracen skrze satanovy podvody. Neopakuje tato církev historii? Vybrala si snad Barabáše namísto toho pravého Božího Syna? Upřímně se modleme za naši církev, protože to tříbení (otřesy) skutečně vykazuje známky, že se bude zvětšovat v těch nadcházejících měsících.  

Náš Milující Milosrdný Otec
Během uplynulého roku na vytrysklo na Boží slovo slavné světlo, aby odhalilo opravdově milující charakter našeho Otce, jak je odhaleno v životě Krista, když byl tady na zemi. Existuje mnoho lidí, kteří přijali myšlenku, že náš Otec nestojí vůči hříšníkovi jako kat a přesto zůstává nezodpovězeno mnoho otázek, a to jak vysvětlit rozsudky ve Starém zákoně a konečné zničení bezbožných.

Během svátku stánků v roce 2016 se světlo a pravda dostalo k Božímu lidu prostřednictvím chápání služby smrti, tak jak je spojena s dílem Staré a Nové úmluvy, aby přivedla věřící duši do úplné zkušenosti ospravedlnění vírou, jako se projevuje v poslušnosti všem Božím přikázáním.

Krátce po tomto čase se odehrála řada setkání uskutečněných ve sboru Talking Rock Georgia, USA nazvaná Útěk z Pentagonu lží, jež v reakci na toto poselství dala dohromady koncentraci (soustředění) studentů Bible z celého světa, kteří hloubali o milující povaze našeho Otce v nebi.

Několik lidí začalo sdílet citáty z Ducha proroctví, které potvrdily ony pravdy, jež byly v této sérii posuzovány. V této době se Tina Marie Simonová stala tak fascinována inspirovanými prohlášeními z Ducha proroctví, že hledala mnoho hodin a uvázala nádhernou kytici výroků, které odhalují krásu a slávu našeho Otce.

Byl jsem nadšený tím, že jsem četl tuto sbírku a každé vlákenko mé bytosti říká Amen, protože na každé stránce se nachází potvrzení, že Syn Boha Živého odhalil vesmíru, kdo Otec opravdu je a jaký On je. On odhalil lži nepřítele, který se pokouší Boha představit jako krutého a násilného, když je v Jeho říši třeba zachovat pořádek. Můžeme říct s absolutní jistotou, že Ježíš Kristus nám ukázal Otce a jakýpak je to obraz lásky, který nám byl dán. Nyní můžeme vidět ten charakter, který bude onou samotnou Boží pečetí danou nám skrze dar Ducha během určených časů osvěžení, stanovených pro nás. Radujme se, že naše vykoupení se blíží.

Tuto knihu si můžete stáhnout zde

Únik z Pentagonu (pětice) Lží

Prosím vás, abyste se podívali na deseti-dílnou sérii přednášek pod názvem Útěk z Pentagonu lží, pro následování postupnosti toho, jak krok za krokem přicházíme k našemu Otci v nebi, který byl odhalen v pozemském životě skrze Ježíše - Svého Syna. Tato posloupnost přednášek je zásadní pro pochopení toho, proč je charakter našeho Otce plně odhalen v pozemském Kristově životě

Podívejte se na celou sérii zde

Stažení série v MP4 pro potřebu DVD z Dropboxu

 

Školicí středisko evangelia - Talking Rock, Georgie, USA. 1. června - 3. července 2017

Ve školicím středisku se budeme zaměřovat na následující oblasti.

  1. Poselství Třetího anděla, tak jak je vyučováno v Božím posledním poselství lásky.
  2. Adventistické základy
  3. Smlouvy
  4. Ustanovení a soudy
  5. Boží charakter.
  6. Příprava kázání a jeho podání
  7. Zásady při dávání hodin biblických studií
  8. Sdílení vašeho osobního svědectví
  9. Provedení víkendového evangelizačního programu
  10.  Různé další související témata týkající se adventistického hnutí.

Každý student dostane šanon s přehlednou barevnou tabulkou jako součást výcvikového programu, který bude použit pro studium Bible. Budeme věnovat nějaký čas přípravě na evangelizaci pro víkendový seminář v místním městě. Pomocné materiály použité během programu budou vyžadovat drobné finanční náklady. Kromě sobotních obědů si bude každý student připravovat své vlastní jídlo

Mezi přednášející patří Adrian Ebens, Ruben Olschewsky, Craig Jones, Gary Hullquist, Ben Kramlich, Bill Cave a další!

Ohledně registrace prosím kontaktujte služebnost Talking Rock Sabbath Chapel. Www.talkingrocksabbathchapel.com

Setkání v Evropě

Zde je náš itinerář pro setkání po Evropě
21. - 23. července Sofie, Bulharsko 
28.-31. Července Zrenjanin, Srbsko
5. -6. Srpen Brno, Česká republika
12. , 13 srpna Jižní Francie
18-20 Srpen Mornex, Francie
23-26 Srpen Speele, Německo
8. září - 17. října Setkání v Jižní Africe

Manželka Lorelle a syn Daniel se ke mně připojí k setkáním v USA, Francii a Německu. Mám radost, že Danny Brown se mnou bude cestovat po všech setkáních, které letos uskutečníme. Část z Dannyho svědectví si můžete poslechnout na tomto videu z youtube počínaje přibližně od 11 minuty. Danny, Ben Kramlich, Craig Jones a já se zúčastníme svátku Stánků v Jižní Africe. 


Sbírka kázání ve formátu MP3

Nyní máme k dispozici sbírku mp3 kázání od Adriana Ebense od roku 1994 až do současnosti. Ne vždy je možné sledovat kázání a často je jednodušší poslouchat. Tato kázání si můžete stáhnout z tohoto místa

http://maranathamedia.com/download_section/view/adrian-ebens

Děkuji Vám

Děkujeme všem našim příznivcům v různých částech světa, kteří nám pomáhají dopravit radostnou zprávu poselství Třetího anděla do světa. Žádáme o vaše modlitby, jak budeme pokračovat postupovat vpřed se světlem pravdy. Jsme velice nadšeni tím, co se učíme a modlíme se, že budete také požehnáni na této cestě do hlubšího poznání Otce a Syna.

Přeji požehnání,
Adrian Ebens
za služebnost Maranatha Media