MaranathaMedia.cz

Pentagon lží - 1 - úvod, série v TRSC

Část přednáškové série Pentagon lží

Kazatel Adrian Ebens uvádí do přehledu 5-ti pilířů, jež podpírají stavbu zkreslující Boha, Jeho přirozenost, Jeho zákon a Jeho charakter. Brožury k tématu jsou dostupné na https://maranathamedia.cz/ Přednášková série z roku 2016 ve sboru Talking Rock Sabbath Chapel, USA

Představeno: Říj 26, 2016
Autor: Adrian Ebens