MaranathaMedia.cz

Bible dokazuje jeden podivný příběh jako pravdivý

Vytvořeno Říj 31, 2022 Od Jiri Sanek v Obecné
Přeložil JS
443 Přečtení

Četli jste někdy příběh o Jákobovi, jak loupe kůru z větví stromů, aby své ovečky přiměl rodit pruhované, skvrnité nebo strakaté potomky? Najdete jej v Genesis, kapitola 30.

Když Jákob završil čtrnáct let práce jako platbu Lábanovi za jeho manželky Leu a Ráchel, začal plánovat, že se vrátí domů ke svému otci Izákovi. Ale Lában chtěl, aby Jákob zůstal, a tak ti dva vyjednali platební podmínky: Všechna nově narozená jehňata, která byla jednobarevná, budou patřit Lábanovi, ale všechna narozená, která budou pruhovaná, skvrnitá nebo strakatá, tak budou patřit Jákobovi.

Jakmile však bylo dosaženo dohody, Lában se snažil snížit Jákobův výdělek tím, že ze stád odstranil všechny pruhované, skvrnité a strakaté ovce. Hned v den, kdy byla ta dohoda uzavřena, nechal Lában své syny odvést všechny ovce, které neměly jednobarevnou srst, a to proto, aby se nemnožily s jednobarevnými ovcemi.

Jako reakci na toto máme v Bibli podivný záznam o tom, jak Jákob loupal kůru z větví stromů a vkládal tyto větve do vody, kterou ovce pily, aby choval více jehňat, která byla pruhovaná, skvrnitá nebo strakatá.

Jákob si tenkrát vzal čerstvé topolové, mandloňové a platanové pruty, oloupal z nich proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná, skvrnitá a strakatá mláďata. (Genesis 30:37–39, B21).

Tento příběh vyvolal širokou škálu reakcí. Kritici to používali k zesměšňování Bible. Jiní se to snaží vysvětlit tak, že Jákob je pověrčivý. Ale věda nyní zdokumentovala, že tento příběh je prostě výsledkem biologických zákonů – jak Bůh stvořil realitu, aby fungovala.

Existuje jistý gen – Agouti gen (ASIP gen aneb Agouti signal peptide) – který určuje barvu srsti zvířete. Pokud jsou všechny Agouti geny v buňkách zapnuty nebo vypnuty, zvíře bude jednobarevné. Ale pokud je tento gen v některých buňkách zapnut a v jiných vypnut, zvíře bude skvrnité, pruhované nebo strakaté. Na tomto obrázku je pět klonovaných myší (geneticky identických), ale srst každé vypadá jinak. Myš úplně vlevo má všechny své geny Agouti zapnuté, a proto je sytě žlutá. Myš úplně vpravo má všechny geny Agouti vypnuté a je sytě hnědá. Ale ty tři myši uprostřed mají některé geny Agouti zapnuté a některé vypnuté a jejich srst je pruhovaná, skvrnitá nebo strakatá.

Ale co zapíná nebo vypíná gen Agouti? Strava neboli dieta samice, když je březí! Pokud strava obsahuje určité živiny, gen se buď zapne nebo vypne, čímž se změní exprese genu a tudíž i srst zvířete.[1] A tato změna se přenese až na čtyři generace, čímž se zvýší počet skvrnitých, strakatých nebo pruhovaných potomků.

Ale platí to jen u myší? Ne! Nedávný výzkum zdokumentoval, že větve stromů, které si Jákob vybral, tak ve skutečnosti poskytují živiny potřebné ke změně exprese genu Agouti, který zase mění barvu narozených jehňat.[2]

Jákobovo jednání nebylo pověrčivé, ale racionální, vědecké a v souladu s tím, jak Bůh stvořil realitu, aby fungovala. Bible je opět dokázána jako pravdivá!

 

Proto, když čtete příběhy v Bibli, které se zdají podivné nebo nadpřirozené, nepochybujte o Bibli; místo toho hledejte důkazy, pravdu, fakta a poznatky a vstupujte do - na realitě založeného  -pochopení skutečného významu toho, co je napsáno a popsáno.

 

Při správném pochopení se Bible a věda vždy shodují – neboť náš Bůh je Autorem obojího!

[1] Dolinoy, D., The agouti mouse model: an epigenetic biosensor for nutritional and environmental alterations on the fetal epigenome. Nutr Rev. 2008 Aug; 66(Suppl 1): S7–11.

[2] Backon, Joshua, Jacob and the Spotted Sheep: The Role of Prenatal Nutrition on Epigenetics of Fur Color. Biology, 2008. https://www.semanticscholar.org/paper/Jacob-and-the-Spotted-Sheep%3A-The-Role-of-Prenatal-Backon/194ef71dd0af81f87cebdeda41ac64a85bc44a74

 

Zdroj: https://comeandreason.com/science-proves-weird-bible-story-true/

Autor: TIM JENNINGS, M.D.