MaranathaMedia.cz

Víra, která pracuje v souladu s agape láskou

Vytvořil(a) Čvc 29, 2017 Od Robert Wieland v Věčné evangelium
Přeložil Jiri
590 Přečtení

Drazí přátelé služebnosti "Dial Daily Bread",

Pavlův dopis Galatským je stejně čerstvý, jako kdyby jej napsal dnes ráno. "Chodit v Duchu" je věřit tomu, že Bůh se drží vaší ruky, nikoliv naopak (Gal. 5:16-25). Ale běžná představa spočívá v tom, že vy se musíte pevně držet Boží ruky nebo budete ztraceni. Tady to máte přímo: vy musíte věřit, že On se drží vaší ruky! (Izajáš 41:10, 13).

Opravdu nemůžeme pomoci někomu dalšímu, pokud se nedokážeme postavit na jeho místo ("nebýt milosti Boží, byl bych skončil stejně"). Tohle je základní princip společenské (korporátní) viny a společenského pokání (Gal. 6:1-6). Konečné znamení šelmy bude "pronásledování pro Kristův kříž". "Pravda evangelia", tak jak je v Galatských, bude proto součástí závěrečného poselství "hlasitého volání", které ozáří zemi slávou (6:12, 13; Zj. 18:1-4).

Porozumět a věřit tomu, že toto evangelium kříže osvobozuje (zbavuje) člověka od zajetí světskosti ve všech jeho podobách. Zábava a nové autosalony ztratí své kouzlo, pokud jste jako Galatští, kteří uslyšeli Pavla kázat, "pohleďte" Kristus ukřižovaný pro vás (Gal. 3:1; 6:14).

"Poselství třetího anděla v pravosti (věrnosti)" je ona plně osvobozující pravda nové smlouvy (4:21-31). Spasení skrze víru nemůže být pochopeno, pokud víra není chápána jako ta, která "se projevuje láskou [agape]" (5:1-6). Hlásání "pravdy evangelia", ten druh, který usadí slávu člověka do prachu, vždy přináší pronásledování na toho, kdo ji rozhlašuje (5:11, 12). Pravá svoboda tkvící v pravé víře nikdy nevyvolává prostopášnost. Ona vytváří nádhernou svobodu tkvící v ovládání sebe sama (5:13, 14). Stejně jako světlo je silnější než tma, láska je silnější než nenávist a milost je silnější než hřích, tak Duch svatý je silnější než "tělo" se všemi jeho hříšnými závislostmi.

Proto, pokud člověk rozumí a věří Pavlově "pravdě evangelia", zjistí, že snadné je být spasen a těžké být ztracen (5: 16-18, porovnej Matouš 11:28-30; Skutky 26:14). Tohle je pro většinu křesťanů šokující, ale to je to, co říkají Galatští. Tato kniha je dynamit! Nechť Pavel vyjádří svůj názor, a lidé to budou buď milovat nebo nenávidět. Nikdo nemůže zůstat neutrální (takticky vyčkávat) poté, co porozumí Galatským.

--Robert J. Wieland

Z archivu "Dial Daily Bread": 15. května 2000-2.
Copyright © 2017 patří služebnosti "Dial Daily Bread."