MaranathaMedia.cz

Bezpečí archy smíření

Vytvořil(a) Úno 12, 2018 Od Adrian Ebens v Zpravodaj
Přeložil JS
714 Přečtení

Bezpečí archy smíření

Vážený příznivče Maranatha Media CZ

Během několika posledních měsíců jsme studovali a diskutovali o předmětu usmíření v kontextu Božího charakteru, obětního systému a skutečného trestu hříchu. Tento proces studia vyvrcholil dvěma prezentacemi nazvanými:

Jako bylo za dnů Noe
 Usmíření, identita Syna a Boží charakter

S hlubokým vědomím úžasu a radosti jsme zjistili, že goferové dřevo, z něhož byla vyrobena archa, je v hebrejštině kořenové slovo pro slovo 'síra' v Iz. 30:33.

Iz 30:33 …Hospodinův dech ji rozpaluje jako potok  síry

Archa nám poskytuje fyzický symbol ochrany Ducha neboli dechu Pána pro Jeho lid. Ti, kteří jsou naplněni Duchem Božím, přebývají na tajném místě Nejvyššího a zůstávají pod stínem Všemohoucího.

Tím rozhodujícím prvkem, který drží dřevo společně pohromadě, je smůla, která je nanesena zevnitř a zvenku. To hebrejské slovo pro smůlu ve skutečnosti znamená usmíření nebo přikrytí. Je to ono přesné hebrejské slovo, které je použité ve svatyňové službě. Přikrytí na vnitřní straně nese důraz na odpuštění a to hebrejské slovo varianty smíření pro vnější přikrytí mluví o výkupném. Pouze ti, kteří se uchopí smíření a věří, že mají odpuštění svých hříchů a jsou si jistí, že cena výkupného za ně byla plně zaplacena, ti budou zakoušet dech Páně v jeho plnosti. Oni pobývají u věčných plamenů (Iz 33,14), a obvinění a útoky Satana proti nim nemohou proniknout skrze smíření, jež zapečetilo prostor kolem nich.

Velkým problémem pro lidstvo bylo rozpoznat význam Kristovy oběti v jejich prospěch. V tom, co jsme dosud chápali, jsou nároky spravedlnosti, kdy se zdá, že Bůh požaduje smrt přestupníka a přesto v milosrdenství On poskytuje oběť, aby splnila požadavky řečené spravedlnosti. Zásadní dilema spočívá v tom, že tato spravedlnost buď vyžaduje, aby Bůh zabil svého Syna, aby byl uspokojen. Nebo aby se vyhnul odmítnutí takové myšlenky jako je obětování dětí, Bůh musí zmrzačit a zabít sám sebe, aby dosáhl usmíření ve vesmíru.

Zatímco obětování dětí není pro většinu křesťanů stravitelné, hledání útočiště v jednotě Trojice v tom, co se nazývá sebeobětování, se zdá být nekřesťanské jako prosté bláznovství k uspokojení nějakého ideálu spravedlnosti, který způsobuje tolik zbytečného utrpení. Spíše než přitahování duše k Bohu, tohle obětování odpuzuje s odporem v takovém barbarství. Bůh se jeví jako král Saul, který učinil neuvážený slib a proto, aby bránil čest svého slova, musí si zachovat své ideály, i když většina království zadržuje ve skepsi svůj dech ohledně takového konceptu spravedlnosti.

V kázání nazvaném Trest hříchu, skleněný strop, který tak dlouho držel lidstvo v kleci satanského vnímání spravedlnosti, byl roztříštěn. Nebeské brány uvnitř mé duše se doširoka otevřely, jak s hlubokým obdivem hledím na krásu našeho Otce v osobě Jeho Syna a moje duše vyvyšuje Pána. Tím že jsme prolomili tento hluboký Satanův podvod prostřednictvím jeho padělaného soudního systému, tak jsme naposledy v dějinách schopni vidět opravdově milosrdného Otce, aniž by nás aplikace jediného vlákna mentální nebo fyzické síly nutila, abychom Jej uctívali.

Toto semínko, které je nyní zasazeno do duší malého společenství víry rozsetých po celém světě, brzy přinese ovoce v poselství, které brilantně ozáří zemi svou slávou.

Pro ty z vás, kteří jste byli na této cestě, budete vědět, o čem mluvím, a onu jistotu poselství, které nyní držíme v našich rukou. Nyní přichází na mysl duchovní aplikace ze Zjevení 12. V tomto poselství o tom skutečném vykoupení, víme, že náš Otec netoužil po obětním hodu ani přídavné oběti a zápal ani oběť za hřích nežádal (Žalm 40:6), a charakter našeho Otce - tak jak je odhalený v osobě Krista, když byl na Zemi - je nyní zasazen v našich srdcích.

Drak stojí těsně před námi maje velký hněv, protože věděl, že brzy bude rozdrcen pod našima nohama. V srdcích těch, kteří přijmou toto poselství se projeví a zrodí Kristus. Dokonce i teď spolu s Alžbětou říkám:

Neboť hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, poskočilo radostí dítě v mém lůně. Lk 1:44

Bratři a sestry, nevíme, co budeme, ale víme, že když se objeví On, budeme jako On, protože nyní Ho začínáme vidět takového, jaký On je.

Mým milým přátelům, vězte, že tohle je opravdu hodina našeho navštívení. Usilujte, abyste vstoupili do této archy bezpečí. Proste Pána, abyste mohli pochopit význam toho, jak skutečnost, že Bůh není původcem smrti, ani nemá moc (schopnost) smrti a jak tohle mění smysl smíření. Pokud jsou tato slova, která čtete, příliš obtížná na pochopení, pak se za to pochopení modlete. Modlete se k Pánu, aby vám ukázal co je tou bezpečnou archou (schránou), do které musíme vběhnout a najít tam odpočinek.

Právě jsme vydali novou brožuru nazvanou Trest hříchu odhalen. Bratr Tony Pace to sestavil v reakci na ono kázání Trest hříchu. Doporučujeme, abyste si tuhle brožurku přečetli společně se sledováním kázání Trest hříchu nebo Náš Milosrdný Milující Otec.

Z Boží milosti jsme se pokusili nashromáždit drobečky, které nám Pán Ježíš nadělil a dal nám je pro naši výživu. Umístili jsme je do nové knihy s názvem Agape. Nyní tiskneme knihu, jež čítá asi 300 stran, a která se zabývá předmětem milujícího charakteru našeho Otce. Poselství v této knize je kritické pro ty, kdo to myslí vážně s tím, aby obdrželi Boží pečeť. Tato pečeť je Jeho jméno a Jeho jméno je Jeho charakter a Jeho charakter je odhalen v pozemské službě Krista Ježíše, našeho Pána. Pro distribuci v Austrálii tiskneme 1000 výtisků. Kontaktujte služebnost Talking Rock Sabbath Chapel pro získání knihy ve Spojených státech a Kanadě. 

Prostudujte si tento knižní svazek na modlitbě, a když se vás chopí radost z tohoto poselství, vnímejte v tom povolání sdílet to s ostatními. Nechť se světlo šíří. V nadcházejících měsících bude také natočen videozáznam z každé kapitoly knihy, který může být sdílen s těmi, kteří jsou zvyklí na vizuální média.

Zveme vás, abyste se k nám připojili na naší studijní cestě, neboť druhý a čtvrtý týden každého měsíce vysíláme naše bohoslužby v živém přenosu na Youtube. Přihlaste se k odběru tohoto YouTube kanálu, pokud chcete obdržet upozornění a držet krok s nejnovějšími materiály, které právě vyšly.

Zveme vás k tomu, abyste se připojili k onomu rostoucímu probuzení o skutečně milujícím charakteru našeho Otce. Nyní vás prosíme, abyste vešli do archy bezpečí a přijměte Ducha svatého Ježíše Krista, který přebývá v náručí Otcově.

Svátek Pesach v roce 2018 

Naše táborové setkání při příležitosti svátku Pesach se bude konat od 30. března do 8. dubna. Vlastní svátek začíná v neděle 1. dubna, ale začneme trošku dříve již v pátek 30. března, abychom společenství zahájili pohromadě. Pokud se chcete zúčastnit, kontaktujte Eddieho Pereze pro podání žádosti na emailové adrese e.f.perez@bigpond.com.

Těšíme se na období rozvlažení, které bude na nás vylito, jak se shromáždíme, abychom se podělili o Boží Slovo a obdrželi Jeho útěchu a požehnání. 

Itinerář cest na rok 2018 pro kazatele Adriana Ebense
 

25. - 27. května Setkání během Letnic v oblasti San Jose, Kalifornie. Kontaktujte LuAnne Larsonovou

2-3 června Setkání v Oliveru, Britská Kolumbie oblast, Kanada
Kontaktujte Jana Armstronga

5.-6 června, Setkání v Grand Coulee, WA, USA
Kontaktujte - Jacka a Charlotte Jensenovi 

8. - 10. června Setkání v Red Lodge, Montana, USA
Kontaktujte George a Melodee Kerrovi

15-16 června Setkání v Clarku, oblast Jižní Dakoty.
Kontaktujte Joanne Isaakovou

21. - 24. června Setkání v Talking Rock, GA
Kontaktujte Garyho Hullquista

7. - 8. července Setkání v Mornexu, Francie
Kontaktujte Marca Furyho - maranathamedia.fr

10. - 11. července Setkání v Brně, Česká republika
Kontaktujte: Jiriho Sanka - maranathamedia.cz

12. - 18. července Setkání v Rakousku
Kontaktujte Juttu Deichselovou - maranathamedia.de

20. - 22. července Setkání v Zrenjaninu, Srbsko.
Kontaktujte Borise Subotina - maranathamedia.rs

27. července - 1. srpna Setkání v Sofii, Bulharsko
Kontaktujte Deyana Delcheva - maranathamedia.bg

11. října- 11. listopadu v Jižní Africe

Setkání v Jihoafrické republice budou ještě upřesněna  


Seznamy videí na YouTube
Středeční večerní studium, série 2017
Přímé přenosy Life Stream 2017
Přímé přenosy Life Stream 2018

 

Děkuji Vám

Vyjadřujeme díky všem našim příznivcům v různých částech světa, kteří nám pomáhají dopravit radostnou zprávu poselství Třetího anděla do světa. Žádáme o vaše modlitby, jak budeme pokračovat postupovat vpřed se světlem pravdy. Jsme velice nadšeni tím, co se učíme a modlíme se, že budete také požehnáni na této cestě do hlubšího poznání Otce a Syna.


Přeji požehnání,
Adrian Ebens
za služebnost Maranatha Media