MaranathaMedia.cz

Pentagon lží - 2 - Nájezdy spiritualismu, série v TRSC

Část přednáškové série Pentagon lží

Výklad Bible podle pravidel Williama Millera spočívající ve shromáždění všeho, co se týká studovaného předmětu a doslovné čtení Písma pakliže to však nekoliduje s přírodou (či jejími zákony) jsou jakousi ochranou před zduchovněním pravdy.

Představeno: Říj 27, 2016
Autor: Adrian Ebens