Jak určit novoluní (novměsíc) – aneb počítání dle Karaitů (Karaim)

Vytvořeno Říj 03, 2022 Od Adrian Ebens v Ustanovení a nařízení

Originál článku publikován 03. října 2022 Adrianem Ebensem zde

Právě jsem od karaitky Devorah Gordonové obdržel e-mail, který vysvětluje karaitskou metodu výpočtu novoluní. Její výklad hebrejského slova chodeš je významný a věřím, že bude užitečný pro ty, kteří hledají hlubší porozumění tomuto tématu.

Adrian Ebens


V biblickém kalendáři začíná [kalendářní] měsíc tehdy, když se srpek nového Měsíce [nebeského tělesa][1] stává viditelným. Jak to víme? No, protože biblické slovo pro začátek měsíce je „chodeš“ (1. Samuelova 20:5; Ezechiel 46:1). A nemusíte moc umět hebrejsky, abyste viděli, že slovo „chodeš“ jasně pochází z kořene ch.d.š., což znamená „nový“. A ta jediná věc, která je na Měsíci [té planetě] nová, je, když se srpeček znovu stane viditelným [pro pozemského pozorovatele].

 

Jediný důvod, který mě napadá, že by si někdo mohl myslet, že [kalendářní] měsíc začíná konjunkcí [fází novu], je ten, že byl ovlivněn kalendářem rabína Hillela II., který začíná 7. měsícem na základě konjunkce (a poté dělá další přizpůsobení či úpravy).

 

Ale je důležité pochopit, že rabinité [jiný výraz pro rabínské židy] vědí, že biblický měsíc začíná viditelností srpku nového Měsíce, stačí se podívat do Talmudu a muslimové tohle vědí též. Jediný důvod, proč kalendář Hillele II. začíná 7. měsíc na základě fáze novu (konjunkce), je ten, že kalendář Hillele II. byl vytvořen, když židé byli v exilu, a proto neměli žádný způsob, jak zjistit, kdy byl v Izraeli viditelný srpek nového Měsíce, a tak se rozhodli vytvořit pevně zafixovaný kalendář.

 

Proč se kalendář rabínského Hillela II. rozhodl začít 7. měsíc na základě konjunkce, na rozdíl od potenciální viditelnosti srpku nového Měsíce? No, protože pokud by se pokusili předpovědět viditelnost srpku nového Měsíce, mohla by existovat skupina, která by s touto předpovědí nesouhlasila, což by mohlo vést k rozdělení, a pak by rabinité mohli ztratit moc nad lidmi. Ale pokud začali 7. měsíc na základě konjunkce neboli fáze novu, nikdo by to nemohl zpochybnit, protože je to jednoduchý výpočet.

 

Jaký verš tedy, jako důkaz, přinášejí ne-rabinité, kteří začínají [kalendářní] měsíc konjunkcí (novem)? Žalm 81:3 [4], který říká: „Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! [B21]”

 

Takže někdo, kdo začíná [kalendářní] měsíc konjunkcí, by v Izraeli zatroubil na beraní roh 26. září 2022 v 0:54 a poté znovu za úplňku, který v Izraeli bude 9. října 2022 ve 23:54, nebo předpokládám, že počká do příštího večera, ale vlastně vůbec netuším.

 

Čili někdo, kdo začíná měsíc, kdy se srpek novoluní stává viditelným, by zatroubil na beraní roh 27. září 2022 večer a pak znovu na začátku Chag HaSukkot (svátek stánků), což by bylo 11. října 2022 večer.

 

Takže za předpokladu, že lidé, kteří začínají [kalendářní] měsíc konjunkcí, oni ve skutečnosti čekají do následujícího večera, a tak mluvíme pouze o rozdílu jednoho dne. A pokud si vyhledáte Měsíc večer 11. října 2022, nemyslím si, že rozdíl bude tak znatelný, a proto si myslím, že ten verš to nazval „úplněk nebo plný měsíc“, i když technicky vzato je to trochu po „úplňku“.

 

Také si myslím, že argument Žalmu 81:3 [4] je slabý, protože si nemyslím, že starověcí Izraelité uměli vypočítat fázi novu neboli konjunkci (Dt 30:11). Ve skutečnosti bych byla překvapena, kdyby průměrný člověk, který věří, že měsíc začíná konjunkcí, tak by věděl, jak tyto výpočty provádět. Myslím, že je mnohem rozumnější předpokládat, že staří Izraelité jen vzhlédli vzhůru, viděli srpek novoluní a věděli, že je začátek měsíce, a na začátku svátku Chag HaSukkot (stánků) vzhlédli a všimli si, jak plný měsíc vypadá.

 

Pokud jsou pro vás spolehlivé zprávy o novém měsíci a inspekci zralosti ječmene z Izraele cenné, podpořte prosím naše úsilí. Skutečně bychom vaši pomoc mohli využít k obnovení Biblického kalendáře.

 

Chodeš Tov! Ať je to skvělý měsíc!

 

Devorah Gordonová

Jeruzalém, Izrael

 


[1] Pozn. překladatele, hranaté závorky přidány překladatelem v celém článku